Yacht Charter web aplikacija

Projektiranje i razvoj CMS sustava i web aplikacije za yacht charter agenciju iz Njemačke. Edukacije iz domene digitalnog marketinga.

Web aplikacija sa složenim CMS sustavom i ugrađenim opcijama za agencijsko poslovanje u domeni yacht chartera za njemačkog klijenta. Nakon snimanja poslovnih procesa u samoj putničkoj agenciji pristupilo se razradi i razvoju inovativnog programskog rješenja.

Siniša je bio uključen u proces projektiranja aplikacija te koordinacije tima. Obavljena je i edukacija zaposlenika agencije u vezi optimizacije za tražilice te digitalnog marketinga.