Web stranice turističke agencije Top Adria

Višejezična web stranica za prezentaciju i prodaju turističke ponude. Savjetovanje u vezi održavanja stranice, pisanja tekstova za web te nastupa na društvenim mrežama. Obuka djelatnika.