Stomatološke ordinacije Dentorium – izrada i dizajn web stranice, analize i savjetovanje

Zanimljive nove web stranice Dentoriuma sa odlično prikazanim i dokumentiranim pojedinim stomatološkim slučajevima i radovima. Usluga je obuhvaćala Izradu weba i dizajn, analizu i savjetovanje te kordinaciju vanjskih suradnika