Smile.hr – Dentalne klinike Smile

Izrada ove vrlo bogate i dinamične web stranice na šest jezika prošla je iznimno dobro zahvaljujući povjerenju klijenta i dobroj suradnji. Zadatak je bio predstaviti dvije vrhunske dentalne klinike na moderan i atraktivan način uz naglasak na prodaju usluga te specifičnosti pojedinih tržišta.Vrhunske fotografije i drugi materijeli svakako su pomogli u tome.

Kao baza korištena je WordPress platforma. Odrađeno je savjetovanje i obuka za rad.

web: smile.hr