Genius Croatia

Portal za promicanje, prezentaciju i komercijalizaciju hrvatskih inovativnih projekata, ideja, izuma, ljudi i timova te njihovo spajanje s domaćim i međunarodnim tržištem, kapitalom i medijima.

Inicijalna ideja za ovaj projekt došla je od moje majke Gordane Gojković-Vukasović iz Zagreba dok sam realizaciju ideje proveo uz punu podršku Znanstveno-tehnologijskog parka u Rijeci, a posebno g. Nevena Tamaruta.

Web stranice su kreirane na WordPress sustavu. Za manje programerske zadatke zaslužan je moj dugogodišnji kolega i prijatelj Oleg Frgačić.

Web: genius-croatia.com