Društvene mreže u poslovanju

Specijalizirani seminar o korištenju društvenih mreža u poslovanju

Društvene Mreže u poslovanju

Kupci su na internetu. Čak 70% ljudi na internetu koristi jednu ili više društvenih mreža i taj broj je u konstantnom porastu. Kupci su na internetu! Ukoliko tvrtka želi biti vidljiva u današnjem modernom, tehnološkom i iznimno dinamičnom okruženju, prisutnost na društvenim mrežama nije više izbor već nužnost.

Ipak, sama prisutnost ne donosi rezultate već se društvenim mrežama poput Facebooka, Google+, Twittera, You Tube, Vimeo, LinkedIn-a, Pinteresta i dr. treba znati učinkovito i praktično služiti u poslovanju i komunikaciji te ugraditi te nove načine i kanale u marketinšku strategiju tvrtke.

Cilj seminara je polaznicima dati razumijevanje, praktična znanja, tehnike i alate iz prakse uspješnog upravljanja društvenim mrežama.

Kontaktiraj me u vezi ove edukacije