DiaCor terapija i dijagnostika

Nakon analize postojeće web stranice uvidjelo se da je potrebno cjelovito rješenje koje je uključivalo content management (kompletno redefiniranje tekstova i prodajnih poruka te, pisanje pisanje tekstova za akcije i dr.), izradu i dizajn nove web stranice bazirane na WordPress-u, optimizaciju za tražilice te optimizaciju konverzija (CRO). Na projektu je radio provjereni tim.

Našem simpatičnom klijentu pruženo je i e-marketing savjetovanje  kroz koje je došlo do implementacije novih načina, strategije i kanala prodaje.

web: www.nuper.hr