OnMyMind-izrada i dizajn web aplikacije

OnMyMind.hr – izrada i dizajn web aplikacije za mlade

Izrada i dizajn web aplikacije OnMyMind te izrada vizualnog identiteta projekta namijenjenog mladima bilo nam je posebno zadovoljstvo i izazov.

Proces izrade i dizajna vizualnog identiteta i OnMyMind web aplikacije

Ideja i potrebe projekta

Ideja o potrebi OnMyMind web aplikacije je rezultat pažljivog razmatranja potreba mladih. Nastala je nakon što je provedeno niz razgovora i fokus grupa sa učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole, kao i srednjoškolcima. Sadržaji ove web aplikacije odražavaju njihovu želju da bolje razumiju područja kao što su komunikacija, socijalne vještine, rješavanje konflikata, afirmacija vlastitih potreba, učenje i organizacija vremena, upravljanje stresom, tehnike samopomoći, odnosi s roditeljima i vršnjacima, kao i izazove vezani uz mentalno zdravlje.

Važan dio procesa bila je odlična suradnja s članovima tima Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja (dio Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ) koja je bitno doprinjela rezultatu, konačnom izgledu i budućem smjeru ove korisne i zanimljive web aplikacije.

OnMyMind izrada i dizajn web rjesenja

Skeniranje

Po našoj već uhodanoj metodologiji prvo je uslijedilo skeniranje klijenta. Taj proces obuhvaća procjenu znanja, karaktera i razumijevanja članova tima koji će biti uključeni u rad web aplikacije bilo kao kreatori sadržaja ili kao donosioci odluka. Također, u toj incijalnoj fazi dobro slušamo što klijent želi i kako je zamislio elemente projekta uključujući tehnologiju, dizajn, funkcionalnosti i dr.

U ovom slučaju tim čine psiholozi i stručnjaci više pomagačkih struka koji rade s djecom i mladima te nam je bilo posebno zanimljivo čuti njihovo viđenje, ideje i pogled kako na sam projekt tako i njegov tehnički aspekt.

Definiranje ciljeva, potreba, održivosti i mogućnosti projekta

U ovoj fazi oblikovanja temelja projekta dajemo svoje ideje, prijedloge, savjete i viđenje tijeka projekta, tehnološkog rješenja, dizajna i načina prikaza sadržaja kao i smjernice za budući razvoj i održivost projekta. U ovoj fazi zajednički s klijentom utvrđujemo detalje koncepta cijelog projekta.

Za OnMyMind aplikaciju prvi korak je bio argumentima uvjeriti klijenta da se ide na web aplikaciju maksimalno prilagođenu mobilnim uređajima, a ne na native mobilnu aplikaciju kako je prvotno bilo zamišljeno. Razlog tome je bio održivost projekta na duge staze (budžet), mogućnost samostalnog dodavanja sadržaja i fleksibilnost u vrsti i načinu prikaza sadržaja. Trenutno stanje web tehnologije je takvo da u puno slučajeva nema potrebe za nativnom mobilnom aplikacijom čiji razvoj, nadogradnje i održavanje su prilično skupi, a fleksibilnost ograničena.

Za prikaz sadržaja dogovoreno je da se ide na kombinaciju e-učenja u obliku modula i lekcija te edukativnih članaka. Posebno mjesto u cjelokupnom konceptu web aplikacije čini tražilica sadržaja i ispremreženost s ciljem da korisnik lako i brzo dolazi do traženog sadržaja na više načina.

Dodatno je dogovorena izrada napredne tražilice za sve subjekte u HR koji pružaju pomoć u domeni mentalnog zdravlja.

Izrada i dizajn vizualnog identiteta projekta OnMyMind by Maja Benčić

Iz logotipa i vizualnog identiteta kreće cijela priča projekta i brenda. Logotip diktira boje, fontove, „look & feel“ cijelog projekta.

Za OnMyMind odabran je moderan, dinamičan logo prilagođen mlađoj publici stilom i bojama. Logo je sastavljen od simbola koji se sastoji od: simbola za razgovor (chat), slova OMM kao kratica naziva, živih, svjetlih, vedrih i transparentnih boja koje preklapanjem asociraju na suradnju, stvaranje i nastajanje novog (načina razmišljanja, pogleda, ideja, koncepata, uvjerenja, navika).

Postavljanje tehnološkog okvira projekta

Od server managementa do instalacije i testiranja svih potrebnih elemenata platforme. Posebnu pažnju uvijek dajemo na optimizaciju svih ugrađenih komponenti i trudimo se unaprijed predvidjeti sve buduće tehničke potrebe projekta. Cilj je pažljivo optimizirana web platforma koja će biti održiva na dugi rok uz mimalne troškove i uz mogućnost nadogradnje svim tipovima sadržaja.

U prilično kratkom roku pripremljen je cijeli okvir i tehničko rješenje OnMyMind web aplikacije te se naš fokus mogao okrenuti sadržaju.

OnMyMind izrada i dizajn web aplikacije lekcija

Oblikovanje, dizajn i priprema sadržaja aplikacije

Članovi tima Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja vrijedno su pripremili inicijalni sadržaj OnMyMInd aplikacije. Naš posao bio je dobiveni sadržaj oblikovati, prilagoditi i oplemeniti grafičkim elementima te u konačnici ga ubaciti u web platformu. Naglasak kod pripreme i oblikovanja sadržaja je naravno bio i na ciljanoj publici projekta koju čine mladi.

Naša web dizajnerica Maja Benčić odradila je još jedan odličan posao, a tema i ciljana publika projekta omogućila joj je da se „razmaše“ s bojama i oblicima te dizajn web aplikacije prilagodi mladima.

OnMyMind trazilica izrada i dizajn web aplikacije

SEO optimizacija za tražilice

Prednost web aplikacije u odnosu na nativnu mobilnu aplikaciju je i mogućnost detaljne optimizacije za tražilice koja će korisnicima olakšati pronalazak traženog sadržaja na svim tipovima uređaja (mobitel, tablet, desktop).

U timu imamo stručnjake u tom području te se tzv. onsite SEO smatra važnim dijelom konačnog rješenja.

OnMyMind izrada i dizajn web rjesenja elarning

Tehnička optimizacija

Kvalitetan server i dobro optimizirana tehnička web platforma preduvjet je dobrog iskustva korisnika. U svim web projektima primjenjujemo najmodernije načine tehničke optimizacije s ciljem ubrzanja rada web aplikacije, dobrog korisničkog iskustva i zadovoljenja Google stanndarda.

U tehničku optimizaciju uključujemo i ugradnju obveznih i zakonskih elemenata web projekta, GDPR modula te ugradnju modula za praćenje posjećenosti.

Rezultat!

Do sljedećeg projekta!