Online psihološko savjetovalište za mlade – Grad Rijeka

Izrada i dizajn moderne web stranice za Grad Rijeka u suradnji s Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb. Online psihološko savjetovalište namijenjeno je mladima na području Rijeke. Osim same web stranice implementiran je i sustav za izradu anketa za potrebe istraživanja o mentalnom zdravlju mladih.