Izrada web stranice Lab Dijagnostika

Web stranice komercijalnih usluga koje pruža Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.