Strit.fitness - Grad Rijeka - web_dizajn

Izrada i idejno rješenje web portala Strit.fitness za Grad Rijeku

Izrada, dizajn web stranice i osmišljavanje kompletnog rješenja portala Strit.fitness. Grad Rijeka postavio je više od 100 sprava za vježbanje na otvorenom na 20 lokacija u Rijeci. Zadatak je bio osmisliti portal za predstavljanje i popularizaciju vježbališta. Ciljana skupina su mladi, ali i svi ostali građani Rijeke.

Idejno rješenje web portala i projekta obuhvatilo je sam naziv, ime domene i logotip portala, osmišljavanje suradnje s lokalnim fitness klubovima te implementacija QR koda na sprave za vježbanje. Idejno rješenje razvijali smo u suradnji s Kristinom Dankić koja je u ime Grada Rijeke vodila cijeli projekt. Osim izrade i dizajna web stranice napravili smo dizajn i grafičku pripremu naljepnica koje su zalijepljene na sve sprave.

Osnovna ideja je da vježbač na samoj lokaciji može očitati QR kod koji ga odvede na web stranicu konkretne lokacije s video uputama za vježbanje te programom treninga. Ukupno je postavljeno više od 120 video vježbi čiji autori su treneri i članovi lokalnih fitness klubova. Zabavnoj atmosferi portala svakako doprinose originalni i šaljivi tekstovi Zorana Krušvara.

Sve u svemu, zanimljiv i koristan projekt za koji se nadamo da će biti i prihvaćen od strane korisnika. Prve reakcije mladih su odlične 🙂