Strit.fitness - Grad Rijeka - web_dizajn

Izrada i idejno rješenje web portala Strit.fitness za Grad Rijeku

Izrada, dizajn web stranice i osmišljavanje kompletnog rješenja portala Strit.fitness. Grad Rijeka postavio je više od 100 sprava za vježbanje na otvorenom na 20 lokacija u Rijeci. Zadatak je bio osmisliti portal za predstavljanje i popularizaciju vježbališta. Ciljana skupina su mladi, ali i svi ostali građani Rijeke.

Idejno rješenje web portala i projekta obuhvatilo je sam naziv, ime domene i logotip portala, osmišljavanje suradnje s lokalnim fitness klubovima te implementacija QR koda na sprave za vježbanje. Idejno rješenje razvijali smo u suradnji s Kristinom Dankić koja je u ime Grada Rijeke vodila cijeli projekt. Osim izrade i dizajna web stranice napravili smo dizajn i grafičku pripremu naljepnica koje su zalijepljene na sve sprave.

strit fitness grad rijeka naljepnica

Osnovna ideja je da vježbač na samoj lokaciji može očitati QR kod koji ga odvede na web stranicu konkretne lokacije s video uputama za vježbanje te programom treninga. Ukupno je postavljeno više od 120 video vježbi čiji autori su treneri i članovi lokalnih fitness klubova. Zabavnoj atmosferi portala svakako doprinose originalni i šaljivi tekstovi Zorana Krušvara.

Sve u svemu, zanimljiv i koristan projekt za koji se nadamo da će biti i prihvaćen od strane korisnika. Prve reakcije mladih su odlične 🙂