Izrada i dizajn web stranice i dijelova sadržaja za Narodno učilište – Rijeka

Izrada i dizajn web stranice, management sadržaja, prodajna optimizacija i savjetovanje.

Napravljen je potpuno novi koncept i prodajno optimizirani sadržaj poznatog učilišta za obrazovanje odraslih iz Rijeke. Obimni posao pisanja i uređivanja sadržaja predstavljao je veći dio posla. Posebna pažnja posvećena je organizaciji sadržaja i strukturi weba koja je značajno pojednostavljena i prilagođena krajnjim korisnicima. Prodajna optimizacija ugrađena je u sve elemente sadržaja i dizajna. U sklopu projekta odrađena je i obuka djelatnika za rad s CMS sustavom te e-marketing savjetovanje.