Iznajmljivači.com – prvi magazin za iznajmljivače privatnog smještaja

E-magazin namijenjen iznajmljivačima privatnog smještaja, prvi takve vrste, u Hrvatskoj.