Genius Croatia

Genius Croatia portal je za podršku kreativnom duhu u Hrvatskoj i šire. Web projekt je realiziran u suradnji sa Step Ri.

Portal za promicanje, prezentaciju i komercijalizaciju hrvatskih inovativnih projekata, ideja, izuma, ljudi i timova te njihovo spajanje s domaćim i međunarodnim tržištem, kapitalom i medijima.

Inicijalna ideja za ovaj projekt došla je od Gordane Gojković-Vukasović i realizirana je uz podršku Znanstveno-tehnologijskog parka u Rijeci.