Flyeri za turističku agenciju Visit Istra

Izrada serije letaka s prezentacijom usluga turističke agencije Visit Istra iz Pule. Usluga je uključivala idejno rješenje i dizajn letka.