MatDat – Material Properties Database and Estimation Tools

Prilično zahtjevna custom web aplikacija s CMS sustavom i više razina korisnika. Osnovu sustava čini baza podataka s detaljnim mogućnostima pretrage o karakteristikama materijala namijenjena profesionalcima, inženjerima, znanstvenicima i studentima. Integriran je PayPal sustav online naplate.

Moj angažman unutar tima bio je fokusiran na korisničko iskustvo, seo, dizajn te optimizaciju konverzije. Pružena je i usluga savjetovanja iz domene internet marketinga i društvenih mreža.

web: www.matdat.com