Geoadventure Creator

Zanimljiva ideja i projekt koji je na kraju ipak završio u ladici. Radilo se o platformi za izradu geolokacijskih igara u stvarnom vremenu baziranom na software-u kojeg smo samostalno razvili (web i mobilna aplikacija).